Ben Gurion University - Home Page The Faculty of Humanities and Social Sciences - Home Page דף הבית - הפקולטה למדעי הרוח והחברה אוניברסיטת בן גוריון - דף הבית
   
| | | |
 
 

ü      הרשמה ללימודי המוסמך

ההרשמה לתוכנית המוסמך שנת תשע"ד הינה בין 20.01.2013 לבין 6.03.2013 ונעשית דרך מדור רישום בלבד (לצורך קבלת מידע נוסף יש לפנות למדור רישום בטל' 08-6461600). ניתן להירשם באמצעות האינטרנט או ערכת הרשמה. בעת ההרשמה יש לציין את המגמה או ההתמחות (לפירוט המגמות לחץ/י כאן). את המסמכים יש להעביר למדור רישום עד 10.03.2013.

ü      יום פתוח למועמדים לתואר שני בעבודה סוציאלית

המפגש יתקיים בתאריך 28.02.2013 בין השעות 14-16 באולם ע"ש שרה תדמור (004) בניין 18

ü בחינת מיון למועמדים

בחינת המיון תתקיים בתאריך 10.05.2013 בין השעות 09:00-13:00 בכיתות הבאות (כניסה על בסיס מקום פנוי): 

בניין 90 חדר 123, 125, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144;

בניין 92 חדר 001, 002.

ü תנאיי הרשמה

תנאי הקבלה ללימודי המוסמך בעבודה סוציאלית הם צירוף של דרישות הקבלה של הפקולטה למדעי הרוח והחברה ושל תנאי קבלה ייחודיים למחלקה.

א.       תואר בוגר בעבודה סוציאלית [להוציא תוכנית השלמה, ראו בהמשך].

ב.       ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר המוסמך.

ג.        ניסיון של שנה לפחות בעת ההרשמה (לא כולל הכשרה מעשית בלימודי הבוגר).

ד.       הצהרת כוונות המעידה על מוטיבציה ללימודי תואר שני ומחויבות מעשית למימוש הלימודים במסגרת המחלקה

ה.       חובת אנגלית – בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה. ראה הפרק הכללי בשנתון הפקולטה.

 

             ü הליך קבלה

שלב א' - מסמכים

בעת ההרשמה יש לצרף את המסמכים הבאים:

‏א.       המלצה אקדמית אחת (מופיעה בנספח ידיעון ההרשמה)

‏ב.       המלצה בנוסח חופשי יכולה להיות המלצה ממקום עבודה או התנדבות או המלצה אקדמית.

‏ג.        קורות חיים- מודפסים (לא בטפסים המופיעים בידיעון ההרשמה).

‏ד.        הצהרת כוונות – מודפסת על עמוד אחד. כיוון שמספר המועמדים לתוכנית גדול בהרבה ממספר המקומות ניתנת עדיפות למועמדים אשר מחויבים ללימודים ומוכנים להיערך לקראתם. על המועמדים לתאר היכן הם רואים את עצמם בהווה מבחינה מקצועית, מדוע בחרו להתחיל ללמוד דווקא עכשיו לתואר שני ומדוע הם מעוניינים במחלקה ובמגמה בה בחרו. המחלקה מציעה תוכנית לימודים מובנית למדי המתנהלת בעיקרה בשני ימי לימודים בשבוע ושניתן לסיימה במשך כשנתיים. לכן, ניתנת עדיפות למועמדים אשר ערים לאילוצי התוכנית ואשר מחויבים להיערך בהתאם לאילוצים אלה. בהצהרת הכוונות יש לפרט בצורה ברורה כיצד המועמד עומד להיערך לקראת הלימודים (מבחינת מקום עבודה, מחויבויות משפחתיות, מגורים ועוד). 

‏ה.       חובת אנגלית – בהתאם לתקנון הפקולטה למדעי הרוח והחברה. (ראה הפרק הכללי בשנתון).

בעת הרישום יש לציין את המגמה או ההתמחות המבוקשות

שלב ב' – בחינת מיון

המועמדים  יזומנו להשתתף בבחינת מיון.  בבחינה יהיה על הנבחן לבחור במאמר אחד מתוך מספר מאמרים מוצעים באנגלית ולכתוב למאמר זה תקציר בעברית באורך של עד עמוד. אפשר להשתמש בבחינה במילון, מילונית וכד'. מטרת הבחינה היא לבחון את יכולתו האקדמית של המועמד – קריאת מאמר וסיכום בתמציתיות את תוכנו.

לתשומת לבכם: בחינה זו אינה בחינת ידע באנגלית ואינה מיועדת לקבוע את רמת האנגלית של המועמד. כמו כן, בחינה זו אינה מחליפה את בחינת הידע באנגלית שמקיימת הפקולטה למדעי הרוח והחברה לחלק מהמועמדים, בהתאם לקריטריונים של האוניברסיטה.

 דוגמה לשאלון ומאמר  

מאמר נוסף לדוגמה

  

שלבי הקבלה הבאים מתנהלים על פי מגמות או ההתמחויות

שלב ג' – ראיון קבלה

על פי שיקול דעת וועדת הקבלה של המגמה\התמחות יזומנו מועמדים שעברו את שני השלבים הראשונים לראיון אישי או קבוצתי.

שלב ד' – קבלה ובניית תוכנית הלימודים

הודעת קבלה והזמנה ליום אוריינטציה נשלחות למי שהתקבלו לתוכנית על ידי מדור רישום. תוכנית הלימודים ורשימת הקורסים המועברים על ידי המחלקה באותה שנה מתפרסמות באתר המחלקה ב"תוכנית הלימודים, רשימת קורסים ועדכונים". לפני תחילתו של כל סמסטר מתקיימת הרשמה לקורסים הנפתחים באותו הסמסטר והחל מיום הלימודים הראשון נפתח הרישום לשינויים ("תקופת השינויים") הנמשך שבועיים. הייעוץ והשינויים נעשים על ידי הסטודנטים באמצעות מערכת רישום לקורסים באינטרנט. על מנת לסייע לסטודנטים להרכיב תוכנית לימודים על פי המגמות או ההתמחויות השונות, המחלקה מקיימת ייעוץ אישי לסטודנטים חדשים.


 
   
חפש
Powered by Microsoft Sharepoint
דף הבית של המחלקה
לימודי תואר ראשון
לימודי השלמה לקראת תואר שני
לימודי תואר שני
מידע למועמדים
מידע על תוכנית המוסמך
מידע כללי לסטודנטים
מידע לסטודנטים בנתיב כללי
מידע לסטודנטים בנתיב מחקרי
תוכנית לימודים רשימת קורסים ועדכונים
לימודי תואר שני
לימודי תואר שלישי
היחידה להכשרה בשדה
טפסים
סילבוסים
סגל המחלקה
לזכרה של זהבה דנא
מרכזים
הפורום המשותף לצדק חברתי
מלגות
מן העתונות
עמודה סוציאלית
לוח מודעות
מאגר עבודות גמר - תזות
 |   |   |   |   |