Ben Gurion University - Home Page The Faculty of Humanities and Social Sciences - Home Page דף הבית - הפקולטה למדעי הרוח והחברה אוניברסיטת בן גוריון - דף הבית
   
| | |
 
קורות חיים - ד"ר חיים וייס

שם:                               ד"ר חיים וייס

שנת לידה:                       1969

מצב משפחתי:                  נשוי ואב לשלוש בנות

 

כתובת:                           רח' בשמת 12/ 1, צור הדסה

 

טלפון:                            02-7501646

 

שפות:                            1. עברית שפת אם

2. אנגלית (קריאה כתיבה ודיבור) - שוטף

3. יוונית קלאסית ברמת מתחילים   

4. ספרדית ברמת מתחילים

 

השכלה אקדמית:              אוקטובר 93 - יולי 96: תואר ראשון בספרות עברית ובלימודים כללים באוניברסיטה העברית בירושלים. הלימודים הכללים כללו: מקרא, היסטוריה כללית ומדעי הדתות  

אוקטובר 96 יולי 2000: תואר שני בהצטיינות בספרות חז"ל באוניברסיטה העברית בירושלים בהנחיית פרופ' גלית חזן-רוקם, תאריך אישור התיזה: מרץ 2001

אוקטובר 2001 – 2006: לימודי תואר שלישי בחקר ספרות חז"ל בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים בהנחיית פרופ' גלית חזן-רוקם. נושא התיזה: "מעמדו ותפקידו של החלום בספרות חז"ל: היבטים תרבותיים – עיון ב'מסכת החלומות' שבתלמוד הבבלי (מסכת ברכות, נ"ה ע"א – נ"ז ע"ב) 

 

פרסי הצטיינות:                 1997 - פרס בהר"ב על הצטיינות בתחום  לימודי הספרות.

1998 - פרס בהר"ב על הצטיינות בתחום לימודי הספרות ומלגת לימודים של המכון למדעי היהדות.

                                    1999 - מלגת לימודים של המכון למדעי היהדות.

                                    2001 - פרס בהר"ב על עבודת מ.א.

                                    2002 - מלגה ע"ש ניסלביץ לשנת הלימודים תשס"ג

                                    2003  א. פרס רפאל פטאי למחקר בפולקלור יהודי

          ב. פרס על שם יקותיאל ועליזה בהרב ללימודי הספרות 

2004 - פרס ע"ש הרב וולטר פלאוט ז"ל והדסה פלאוט ז"ל

2005 – מלגת לימודים של המכון למדעי היהדות מקרן ניסלביץ

2005-2006

א. פרס הצטיינות ע"ש מוריס ושרלוטה ורבורג, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

ב. מלגת הצטיינות של קרן הזיכרון לתרבות יהודית (Memorial Foundation for Jewish Culture).

ג. מלגה מטעם האיגוד העולמי למדעי היהדות 

2007 – פרס פלאוט על עבודת הדוקטור

2009 – מרצה מצטיין מטעם רקטור אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

 ספרים:

1. "ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה": קריאה ב"מסכת החלומות" שבתלמוד הבבלי, סדרת מסה קריטית, מרכז הקשרים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (בדפוס)

2. החלום בעולמם של חז"ל, האוניברסיטה המשודרת, הוצאת מודן (בדפוס)

 

עריכה:                           1. עורך, בשיתוף רון מרגולין, גליון 41 של כתב העת "מדעי היהדות", בהוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים תשס"ג

                                    2. עורך, בשיתוף איתמר גרינולד, גיליון 42 של כתב העת "מדעי היהדות", בהוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים תשס"ד 

3. עורך הסדרה "דברי הקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות" (פורסמה באתר האינטרנט של האיגוד העולמי למדעי היהדות: www.jewish-studies.org).

4. דברי חיים: אסופת מאמרים לכבודו של חיים באר, חנה סוקר-שווגר וחיים וייס (עורכים), הוצאת מרכז הקשרים ועם עובד (בתהליך עבודה)

 

                       

מאמרים שפיטים:             1. חיים וייס, 'האם שבר הקש את גב הגמל? שלושה היבטים תיאורטיים בחקר הפתגם', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כרך כ"א, עורכים: תמר אלכסנדר, גלית חזן-רוקם ושלום צבר, ירושלים תשס"א, עמ' 163 – 182. 

2. חיים וייס, 'חומץ בן יין ? – על פוליטיקה, לימוד תורה וזהות במשפחתו של ר' שמעון בר יוחאי', בתוך: "שלום ומלחמה בתרבות היהודית", עורך: אבריאל בר-לבב הוצאת יד בן צבי, ירושלים תשס"ו, עמ' 67 – 83.

3. חיים וייס, "עשרים וארבע פותרי חלומות היו בירושלים...": על פותרי חלומות ושיטות פתרון חלום ב'מסכת החלומות' שבתלמוד הבבלי, מדעי היהדות (44), עורך: איתמר גרינולד, עמ' 37 – 77

4. 'חלומות ופתרונם בעת העתיקה: בין מדע לתרבות עממית', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כ"ו (תשס"ט), עמ' 159 – 168. 

5. חיים וייס, 'חלומות "אינקובציה" והזמנת חלום בעת העתיקה', תורת החלום וחקר החלימה (כתב עת מקוון), 2008. 

6. Haim Weiss,' "I saw pigeons keep on coming to my bed": Women in Ancient Jewish Dream Literature', El Presente 3, Beer-Sheva 2009, pp. 157-168.

7. חיים וייס,  "מצידי הוא יכול לעלות לשמיים כמו ההוא...":  תפיסת הגאולה בסיום הרומן עת הזמיר לחיים באר', אות (בדפוס)

8. חיים וייס, 'מה מונח על פי החבית? דיון בסדרת חלומותיהם של אביי ורבא על חביות (בבלי, ברכות נ"ו ע"א)', 'וכחלום יעוף': אסופת מאמרים אודות החלום, הוצאת ספריית סכוליון (מאגנס) (בדפוס).

9. 'ארבעה תלמידי חכמים שהיו בעירנו: מקורותיו המדרשיים של הסיפור "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו" לש"י עגנון, מחקרי ירושלים בספרות עברית, (בדפוס).

 

 

מאמרי ביקורת בכתבי עת מדעיים:

1. חיים וייס, על הספר קרדום לחפור בו: ארכיאולוגיה ולאומית בארץ ישראל עורכים: מיכאל פייגה וצבי שילוני, הוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2008, מועד: שנתון למדעי היהדות, כ' (בדפוס)

 

ערכים אנציקלופדיים:     1. "Dreams" in: Jewish Folklore Encyclopedia (in press)

                                         2. in: Jewish Folklore Encyclopedia (in press) "Midrash"

 

רשימות ביקורת:         1. ביקורת על ספרו של יאיר זקוביץ', אביע חידות מני קדם, "ספרים" הארץ (18.4.2006).

2.  ביקורת על כתב העת "פעמים", "ספרים" הארץ (13.9.2006) (בשיתוף עם יעל שנקר).

3. ביקורת על ספרו של משה אידל, מקובלים של לילה, "ספרים" הארץ (2.4.2007)

4. ביקורת על הרומן "דופק" מאת יניב איצקוביץ', "ספרים" הארץ, (6.6.2007).

5. ביקורת על כתב העת "סדן" (כרך ו') בעריכת עלי יסיף, "ספרים" הארץ   

6. ביקורת על ספרו של חיים באר "לפני המקום", מוסף ספרות "מקור ראשון" (27.9.2007).

7. ביקורת על ספרו של חיים סבטו "בואי הרוח", הארץ "ספרים" (20.2.2008).

 

חברות בקבוצות מחקר:  

1.  2010 – 2011 פורום צעירי מדעי הרוח, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

 

  הרצאות בישראל:            1. ' "...אלא שהיה גדל שלא כדרך כל הארץ", קווים לדיון בילדותו של משה', כנס החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית, 2000 

2. 'שלוש דוגמאות לקונברסיו בספרות חז"ל', הכנס השנתי של המחלקה לספרות, אוניברסיטת בן גוריון, נווה שלום, 2001

3. 'בין רציונאלי לאי-רציונאלי בפתרון חלומות' הכנס בין אוניברסיטאי לחקר הפולקלור – האוניברסיטה העברית, 2003                                          4. 'ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה וכולם נתקיימו בי':  דיון בזיקות בין חולם, חלום ופותר בספרות המדרשית, כנס המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון, נווה שלום, 2004

5. ' "ראיתי יונים חגות סביב המיטה"  -  נשים וסמלים נשיים בספרות החלום המדרשית' – הכנס הבין אוניברסיטאי לחקר הפולקלור, אוניברסיטת חיפה, 2004.

6. ' "כל החלומות הולכין אחר הפה":  דיון בזיקות בין חולם, חלום ופותר בתלמוד הבבלי', כנס דוקטורנטים, האוניברסיטה העברית, ירושלים 2004.          

7."מצדי הוא יכול לעלות לשמים כמו ההוא" –  הגאולה הנוצרית והציונית

בחתימת הרומן "עת הזמיר" לחיים באר, הכנס הבין אוניברסיטאי לחקר

                                     הספרות, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ז.

                     8. "הבא על.. יצפה ל..." - הדיאלוג הפרשני בעת העתיקה ובשלהיה

                                     אודות חלומות בעלי תוכן מיני אסור, הכנס הבין אוניברסיטאי לחקר

                                     הפולקלור, אוניברסיטת תל-אביב תשס"ז.

                                    9. חלומות ופתרונם בעת העתיקה: בין מדע לתרבות עממית, במסגרת

הכנס: וכחלום יעוף: חלומות ופשרם בתרבות היהודית (אורגן על ידי מרכז סכוליון, האוניברסיטה העברית), ירושלים תשס"ז.

10. "אין שלום בינינו לא בעולם הזה ולא לעולם הבא": על מתחים ומעברים מעמדיים במסורת התלמודית אודות ר' יוחנן וריש לקיש ובסיפור "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו" לש"י עגנון, הכנס הבין-אוניברסיטאי לחקר הפולקלור, ירושלים 2008. 

11 "איש היה בישראל בר כוסבא שמו!, דיון בשמותיו ובכינוייו של מפקד המרד האחרון כנגד הרומיים",  הכנס הבין אוניברסיטאי לחקר הפולקלור, חיפה 2009.

12 "ספרו של פותר החלומות מגניזת קהיר", הקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, ירושלים 2009.

13. ערב לכבוד ספרה של רות קרטון בלום פסיכותאולוגיה בשירת נתן זך, מכון ון ליר, דצמבר 2009. 

14. "נייתי ספר ונחזי: קאנוניות ושוליות בעת הזמיר", סיפורי חיים: יצירתו הספרותית והעיתונאית של חיים באר, באר שבע 2010.   

15. ערב לכבוד ספרו של חיים באר, אל מקום שהרוח הולך, באר שבע 2010.

הרצאות חו"ל

1. "Representations of the Sea in Rabbinic and Greek Dream Literature", University of Zagreb Dobrivnik, 2006.

2. The Familiar and the Uncanny: Domestic Symbols in Rabbinic Dream Texts, AJS, December 2007 (Toronto Canada). 

3. I Saw a Dove Flying Over My Bed: Women in Ancient Jewish Dream Literature, University of Zagreb Dobrovnik,  August 2008

4. "There was a Man in Israel, Bar-Kusba was his Name", NAPH, London 2009. 

5. Dreams about Forbidden Women in Rabbinic Literature, Youngstown State University, Ohio 2010

 

International Workshops:

1. GISFOH Symposium (organized by Alexander von Humboldt Foundation and the Israeli Academy of Sciences and Humanities), Germany 2010.     

 

סמינרים (חלקי):               1. "חומץ בן יין: ר' שמעון בר יוחאי ומשפחתו", המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, (מרץ 2001).

                                   2. "מבנה מסכת החלומות במסכת ברכות", סמינר מחלקתי, התכנית לפולקלור יהודי והשוואתי, האוניברסיטה העברית בירושלים (דצמבר 2003). 

                                    3. "מעמדם של פותרי חלומות בעת העתיקה": סמינר קבוצת "עולים

                                    ויורדים", האוניברסיטה העברית בירושלים , מרכז סכוליון (דצמבר

                                    2006).                                                           

                                    4. "מעמדם ותפקידם של חלומות חוזרים ונשנים בעת העתיקה" - סמינר

                                    קבוצת "עולים ויורדים", האוניברסיטה העברית בירושלים, סכוליון (יוני 2007)

5. "שמותיו של בר כוסבא במסורת היהודית ומשמעותם", סמינר מחלקתי, המחלקה להיסטוריה של עם-ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (יוני 2009)

 

ארגון כנסים וסדנאות מחקר (חלקי):

                                    2001 – ארגון הקונגרס העולמי למדעי היהדות (בתפקיד מזכיר הקונגרס)

2005 -  ארגון הקונגרס העולמי למדעי היהדות (בתפקיד מזכיר האיגוד העולמי למדעי היהדות)

2007, ארגון ערב לספר "לפני המקום" מאת חיים באר

2009, חבר הוועדה האקדמית, הקונגרס העולמי למדעי היהדות

* 2009, Organizer (with Dr. Ophir Mintz-Manor [Open University] and Dr. Raanan Bostan [UCLA]) of an International workshop on Violence, Authority, and Subversion in Late Antique Jewish Culture, Israel

2010, ארגון כנס (בשיתוף ד"ר חנה סוקר-שווגר): סיפורי חיים: יצירתו הספרותית והעיתונאית של חיים באר, באר שבע

2010 ארגון ערב לספרו של ד"ר יובל הררי, הכישוף היהודי הקדום, באר שבע

2010, ארגון ערב לספרו של חיים באר, אל מקום שהרוח הולך, באר שבע 2010,חבר הועדה האקדמית של הכנס הבינאוניברסיטאי לחקר הפולקלור (יתקיים בבאר שבע ב-2011).

 

הוראה:                        שנת הלימודים 2000-2001: מורה מן החוץ במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

שנת הלימודים 2001 – 2006 ואילך: מורה מן החוץ במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומורה עוזר בחוג לפולקלור יהודי והשוואתי באוניברסיטה העברית.

שנת 2006 – 2007: מדריך-דוקטור במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מורה מן החוץ בתכנית לפולקלור יהודי והשוואתי האוניברסיטה העברית בירושלים. 

2007 – מרצה מן המניין במחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

 

 

הדרכת תלמידים:

מ.א.:                    1. יעל שינובר סדן (בשיתוף עם פרופ' תמר אלכסנדר) – (ציון 94, בהצטיינות)           

2. איתי מרינברג (בשיתוף עם פרופ' תמר אלכסנדר) – (ציון 97 בהצטיינות)

                                    3. נעה ולדן (בשיתוף עם פרופ' תמר אלכסנדר)

                                    4. רון לסרי

                         

דוקטורט:                        1. נגה כהן (בשיתוף עם פרופ' תמר אלכסנדר) 

                                    2. איתי מרינברג-מיליקובסקי (בשיתוף עם פרופ' תמר אלכסנדר)

 

תפקידים מחלקתיים:           1. אחראי סמינר מחלקתי (2008 – 2010)

2. מרכז בחינות מ.א. (2008 – 2010)

                                    3. אחראי המסלול ללימודי פולקלור במכללת אחווה

4. ראש התכנית ללימודי יהדות מודרנית (במסגרת המחלקה ללימודים כלללים, בשיתוף ד"ר חנה סוקר-שווגר)

 

מענקי מחקר:

תחרותיים:                       1. 2009 - קרן BGU-UCLA לצורך קיום סדנה מחקרית (בשיתוף עם ד"ר רענן בוסתן מ-UCLA) (3,000$)  

לא-תחרותיים:                   1. מענק הנשיאה לתרגום ספר לאנגלית (2,000$)

                                    2. מענק הרקטור לתרגום ספר לאנגלית (5,000$)

                                    3. מענק דיקן הפקולטה למדעי הרוח לתרגום ספר לאנגלת (800$)

 

 

 


 
   
חפש
Powered by Microsoft Sharepoint
אודות המחלקה
חטיבה לספרויות יהודיות
החטיבה לפולקלור
כתיבה ספרותית
סגל
מורי המסלול לכתיבה
שנתון המחלקה
קורסים
המגמה למו"לות
תלמידי מחקר
מכון הקשרים
מפרסומי המחלקה
מכאן " - מערכת צעירה"
יצירות מופת בספרות העולם
מלגות
ציונים ומחברות בחינה
יצירת קשר
טפסים
נוהל בחינות תואר שני
קישורים שימושיים
English
redirect
 |   |   |   |   |