Ben Gurion University - Home Page The Faculty of Humanities and Social Sciences - Home Page דף הבית - הפקולטה למדעי הרוח והחברה אוניברסיטת בן גוריון - דף הבית
   
| | |
 
פרופ' אילנה רוזן

קורות-חיים ורשימת פרסומים

(כולל "דיוקן מחקרי")

פרטים אישיים

שם: אילנה רוזן

תאריך ומקום לידה: כ"ד באדר א', תשכ"ב, 28.2.62, ירושלים, ישראל

שירות צבאי: 26.8.1982-26.8.1980

כתובת ומספר טלפון בעבודה: המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ת.ד. 653, באר-שבע 84105, דוא"ל: ilanaro@bgu.ac.il

טל' 08-6472096, פקס 6472900-08

כתובת ומספר טלפון בבית: רח' דגנית 7, להבים 85338

טל' 6510064-08, 6651076-050

נשואה +3

 

לימודים

1985-1982     ב.א. - האוניברסיטה העברית בירושלים - ספרות אנגלית ותולדות התיאטרון

1988-1985     מ.א. - האוניברסיטה העברית - ספרות אנגלית - בהצטיינות

שם המנחה: פרופ' לאונה טוקר

כותרת עבודת הגמר: עולמות חליפיים ביצירותיהם של פ. סקוט פיצג'רלד, ג'ון סטיינבק ו-ולדימיר נבוקוב [אנגלית]         

1994-1990     דוקטור - האוניברסיטה העברית - החטיבה לפולקלור, החוג לספרות עברית

שם המנחה: פרופ' גלית חזן-רוקם

כותרת העבודה: השואה במרכז החיים: ניתוח פולקלוריסטי של סיפורי חיים מפי ניצולי שואה דוברי הונגרית

 

תולדות תעסוקה (בסדר כרונולוגי יורד, כולל שבתונים)

*2011              שבתון בסמסטר ב'

*-‏2010             פרופסור חבר

2008               שבתון בסמסטר ב'

-2004              קביעות

                        אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לספרות עברית

-2002              מרצה בכירה

                        אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לספרות עברית

1997-2002     מרצה

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לספרות עברית

2004 , 2002 , 8-1997            מורה מן החוץ

                        מכללת אחוה, לימודי ספרות עברית ופולקלור

1997-1996     מורה מן החוץ

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לספרות עברית

1997-1995     חוקרת ומרכזת מחקר

המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל-אביב

1996-1995     חוקר-עוזר

האוניברסיטה העברית, החטיבה/תכנית לפולקלור יהודי והשוואתי

והמרכז האוניברסיטאי להשתלמות מורים בתל-אביב

1995-1993     מורה-עוזר

האוניברסיטה העברית, החטיבה לפולקלור

1993-1991     מורה מן החוץ

האוניברסיטה העברית, החטיבה לפולקלור

 

 

פרופ' אילנה רוזן

 

פעילויות מקצועיות (בסדר כרונולוגי יורד)

(א) תפקידים אקדמיים-מנהליים במחלקה, בפקולטה ובאוניברסיטה  

*2009-2010   ראש מרכז ראב ללימודי השואה והתקומה

2007-2005     ראש המחלקה לב"א כללי/ תכניות רב-תחומיות

2007-2005     חברת ועדת הוראה פקולטית

2005-2004     מ"מ רמ"ח ספרות עברית (סמ' א')

2006-2003     ראש מרכז ראב ללימודי השואה והתקומה

2005-2002     ראש ועדת הוראה מחלקתית

-2002              חברת ועד מנהל של "הקשרים - מרכז לחקר הספרות והתרבות

היהודית והישראלית"

2000-1999     מ"מ ראש החטיבה ללימודי פולקלור

2001-1997     מרכזת ועדת ספריה מחלקתית

1997-1996     מרכזת סמינר מחלקתי בספרות עברית

 

(ב) תפקידים מקצועיים מחוץ לאוניברסיטאות/מוסדות

2002-2001     מתכננת ומרכזת של השתלמות מורים בפולקלור לשני בתי-ספר באזור הנגב:

                        בית הספר הקהילתי "גבים" בבאר-שבע ובית הספר האזורי הבדואי "שגב שלום"

בשגב שלום

-2000              חברה-אורחת במועצה המדעית של ארכיון הסיפור העממי בישראל (אסע"י)

2001-1999     חברת ועדה מדעית של פרויקט "פסטיבל השמש" מטעם אונסק"ו

1996-1993     חברת ועדת מסַפרים של "אמנות לעם" מטעם משרד החינוך

 

(ג) ייעוץ מקצועי

2002-2000     יועצת להכנת השתלמות מורים עבור "המכון ללימוד דתות וקהילות בישראל" בשיתוף עם  המרכז למורים ומשרד החינוך, באר-שבע

 

(ד) עריכה או חברות במערכת של כתב-עת מחקרי או מדעי

*-2010            חברת-מערכת של הסדרה: Comparative Cultural Studies, Purdue University Press

2005   עורכת-אורחת יחד עם ריסה דומב ויצחק בן מרדכי

            שם כתב העת: כתב-עת למחקרי ספרות עברית, כרך מיוחד:

            עולמו של אהרן אפלפלד, מבחר מאמרים על יצירתו, כרך ה

 

(ה) חברות בארגונים מקצועיים

-‏2010  אגודת מחנכים אמריקנים-הונגריים (AHEA)

            (American-Hungarian Educators Association)

-1995  האיגוד העולמי למדעי היהדות (WUJS)

-1995  החברה הבינלאומית לחקר הספרות העממית (ISFNR)

            (International Society for Folk Narrative Research)

-1993  עמיתי הפולקלור (FF, Folklore Fellows)

 

פעילויות הוראה

(א) הוראה באב"ג בסמינרים לב"א ולמ"א (מבחר, ללא שותפים)

סיפורת אישית (personal narrative)

זיכרון השואה בתרבות עממית

ספרות חסידית עכשווית

מתודולוגיה פולקלוריסטית

תיאוריות מחקר פולקלוריסטיות

לימודי מגדר בהקשר של חקר הספרות העממית

עליה והתיישבות בדרום הארץ בראי הספרות העממית

 

(ב) הדרכת תלמידי מחקר באב"ג

*-2011             יחיאל פרץ, לתואר דוקטור (עם פרופ' ציפי טלשיר)         

*-‏2010            מאיה דובר-דפן, לתואר דוקטור

*-‏2010            דפנה חורב, לתואר דוקטור

*-‏2010            נסרין אלעזזמה, מ"א

-2006              יעל זילברמן, לתואר דוקטור

7-2006            דר' עמוס גולדברג, עמית-מחקר לפוסט-דוקטוראט

6-2005            רות מנדובסקי, מ"א

6-2005            אלינה רומנוב-ברקן, מ"א

6-2005            מיכל רונן, מ"א

6-2005            הדס שבת-נדיר, מ"א (בשיתוף עד דר' חנה סוקר-שווגר)

5-2004            חנה אלקה כהן, מ"א

5-2004            יעל זילברמן, מ"א

 

מלגות, מענקים ופרסים

(א) במהלך הלימודים

1990                           הפדרציה הספרדית העולמית

1994, 1993, 1991     קרן רוזנפלד לחקר יהדות הונגריה, האוניברסיטה העברית

1994, 1993                המכון ליהדות, האוניברסיטה העברית

 

(ב) לאחר סיום הלימודים

2001-1999     מכון אברהם הרמן ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

                        סכום: 9,000$

                        מטרה/נושא: זיכרון השואה בקרב יהודי קרפטורוס

2000               ועדת מחקר ופרסומים של הפקולטה למדעי הרוח, אב"ג

                        סכום: 800$

                        מטרה/נושא: זיכרון השואה בקרב יהודי קרפטורוס

2000               מרכז ראב ללימודי השואה והתקומה, אב"ג

                        סכום: 800$

                        מטרה/נושא: זיכרון השואה בקרב יהודי קרפטורוס

2001               "הקשרים מרכז בין-תחומי לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית", אב"ג

                        סכום: 20,000$

מטרה/נושא: תרבות עממית בדרום הארץ

2003               ועדת מחקר ופרסומים של הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אב"ג

                        סכום: 800$

מטרה/נושא: סיפורי חיים של ניצולות שואה מהונגריה (תמיכה בהוצאה לאור של:

Hungarian Jewish Women Survivors Remember the Holocaust

– an Anthology of Life histories)

2004-2003     קרן הזיכרון לתרבות יהודית, ניו-יורק, ארה"ב

סכום: 4,000$

מטרה/נושא: סיפורי חיים של ניצולות שואה מהונגריה (תמיכה בתרגום לאנגלית

של: אחות לצרה – מסע אל סיפורי חייהן של ניצולות שואה מהונגריה)

 

*2009              פרס מקצועי ע"ש החוקרת אלי קונגס-מרנדה מטעם חטיבת הנשים

בחברה האמריקנית לחקר הפולקלור (AFS), לספרי: אחות לצרה בתרגום             לאנגלית סכום: 250$

 

 

פרסומים מדעיים

(א) ספרים

1999   1. מחַברת: אילנה רוזן

כותרת: מעשה שהיה - הסיפורת העממית של יהודי קרפטורוס

מו"ל: המכון לחקר התפוצות באוניברסיטת תל-אביב - 280 עמ'

 

סיקורת:

1)     סקירת ספרים חדשים, הארץ, "ספרים", 19.2.2000, עמ' 15

2)      נובוסטי, 2.3.2000, עמ' 9 [רוסית]

3)      פארווארטס, 12.5.2000, עמ' 19 [יידיש]

 

2003   2. מחברת: אילנה רוזן

            כותרת: אחות לצרה מסע אל סיפורי חייהן של ניצולות שואה מהונגריה

            (עיבוד של עבודת הדוקטור)

            מו"ל: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 274 עמ'

 

סיקורת:

1)     סקירת ספרים חדשים, הארץ, "ספרים", 25.6.03, עמ' 15

2)     מקור ראשון, "תרבות", 20.6.03, עמ' 28

3)     הארץ, 1.8.03, עמ' ב10 (מאת רותי גליק)

 

2004   3. מחברת: אילנה רוזן

            כותרת: באושוויץ תקענו בשופר יוצאי קרפטורוס מספרים על השואה

            מו"ל: יד ושם והמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית, ירושלים 335 עמ'

 

2004   4. מחברת: אילנה רוזן

            כותרת: ניצולות שואה מהונגריה זוכרות את השואה – אנתולוגיה של סיפורי חיים

            [אנגלית]

            מו"ל: Lanham, Maryland: University Press of America – 119 עמ'

 

            סיקורת:

            Múlt és jövő – zsidó kulturális folyóirat, 15 (2004), vol.3,

pp. 58-61, by Zsuzsi Shiri

[הונגרית: עבר ועתיד – כתב-עת לתרבות יהודית]

 

2008   5. מחברת: אילנה רוזן

            כותרת: אחות לצרה סיפורי חיים של ניצולות שואה מהונגריה [אנגלית]

            [תרגום של ספרי משנת 2003]

            מו"ל: Detroit: Wayne State University Press 269 עמ'

 

*           סיקורת:

1) Ladislaus Löb, “Sister in Sorrow by Ilana Rosen and Becoming My

Mother’s Daughter by Erika Gottlieb”, East European Jewish Affairs,

vol. 39:2 (2009), 291-294

2) Eva Fogelman, “Ilana Rosen Sister in Sorrow”, Nashim: A Journal

of Jewish Women’s Studies and Gender Issues, vol. 18 (Fall 2009),

249-253

 

 

6. מחברת: אילנה רוזן

כותרת: נפש שאול – חייו, סיפוריו ופתגמיו של סבא ישראלי ממוצא טרנסילבני, כרך 31 בסדרת המוספים של כה"ע הבינלאומי לחקר הפתגם Proverbium (עורך הסדרה: ווֹלפגאנג מידר)

[אנגלית]

מו"ל: אוניברסיטת ורמונט, ברלינגטון, בדפוס

                       

 

(ג) פרקים בקבצים מחקריים, דברי כנסים, ספרי יובל וכו'

1999   1. מחברת: אילנה רוזן

כותרת המאמר: "סיפור החיים כשיח פוליטי הסברתי" [אנגלית]

עורכים: גַ'ווַהַארְלַאל הַנדוּ וריימונד קְווִידֵלַאנד

כותרת הכרך: פולקלור – פרספקטיבות חדשות  [אנגלית]

מו"ל: India: Zooni Publications, עמ' 41-35 (7 עמ')

 

2001   2. מחברת: אילנה רוזן

            כותרת: "חגיגות המימונה" [אנגלית]

            עורך: אלסנדרו פלאסי

כותרת הכרך: פסטיבל השמש חגים באזור הים התיכון [אנגלית]

מו"ל: Siena, Italy: Betti Editrie, עמ' 83-80 (4 עמ')

 

2002   3. מחברת: אילנה רוזן

כותרת המאמר: "סיפורים משם מסופרים כאן פולקלור של יהודי קרפטורוס בישראל"

עורכים: ועדת המערכת מטעם "האיגוד העולמי למדעי היהדות"

כותרת: אתר ה"איגוד" -  www.jewish-studies.org -  (12 עמ')

 

2004   4. מחברת: אילנה רוזן

כותרת המאמר: "עדויות ספרותיות: סיפורי חיים של ניצולי שואה מרקע אוסטרו-הונגרי" [אנגלית]

עורכים: ועדת הכנס  בראשות דן תֵריס

כותרת הכרך: תגובות ספרותיות לאלימות המונית [אנגלית]

מו"ל: Waltham: Brandeis University, עמ' 34-17 (18 עמ')

 

2005   5. מחברת: אילנה רוזן

כותרת המאמר: "קריאה ספרותית-תרבותית בדמות האומנת ביצירתו של אהרן אפלפלד"

עורכים: יצחק בן מרדכי, ריסה דומב, אילנה רוזן

כותרת הכרך: מכאן, כתב-עת לחקר הספרות העברית, כרך ה – עולמו של אהרן אפלפלד

[עברית ואנגלית]

מו"ל: מרכז "הקשרים" באב"ג, כתר, ירושלים, UK: Cambridge University

עמ' 65-57 (9 עמ')

 

‏2006   6. מחברת: אילנה רוזן

כותרת המאמר: "לא אמא הייתי לבתי אלא סבתא – זמן נשי בסיפורי חיים

של ניצולות שואה מהונגריה"

עורכת: אסתר הרצוג

כותרת הכרך: נשים ומשפחה בשואה

מו"ל: אוצר המשפט, תל אביב, עמ' 361-345 (17 עמ')

 

 

2006   7. מחברת: אילנה רוזן

כותרת המאמר: "אגדות קדושים ומאגיה סימפתטית במסורת יהודי קרפטורוס

בין שתי מלחמות העולם" [אנגלית]

עורכים: גאבור קלָניצאי ואווה פּוֹץ'

כותרת הכרך: דברי הכנס: "שדים, רוחות, מכשפים ומכשפות, כרך 2:

דמונולוגיה נוצרית ומיתולוגיה פופולרית" [אנגלית]

מו"ל: Budapest and New York: Central European University Press

עמ' 193-183 (11 עמ')

 

סיקורת (לכרך בכללותו):

The Medieval Review (e-journal), מאי 2007, ע"י אלכסנדר מאקוב

 

2008   8. אילנה רוזן

            כותרת המאמר: "עיון בסיפורים: 'המקדים ויוצא, זהב הוא מוצא', 'עידוד משקיעים'"

            עורכות: חיה בר-יצחק ועידית פינטל-גינסברג

            כותרת הכרך: כוחו של סיפור – ספר היובל לאסע"י [ארכיון הסיפור העממי בישראל]

            מו"ל: אוניברסיטת חיפה, חיפה, עמ' 250-242 (9 עמ')

 

(ד) מאמרים בכתבי עת מדעיים שפיטים

1994   1. אילנה רוזן

"זיכרון השואה כקינה - סיפורי חיים של שתי ניצולות שואה המתאבלות על גורלן"

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרך טז, עמ' 111-97 (15 עמ')

 

2003   2. אילנה רוזן

            "רחוק מן העין, רחוק מן הלב: תרבות עממית בדרום של ישראל" [אנגלית]

            Journal of Indian Folkloristics, vol. V, no.1/2, עמ' 95-87 (9 עמ')

 

5-2004  3. אילנה רוזן

"גלות גלות עד מתי תהיי? שכינה שכינה עד מתי תשתהי? גלותם ומולדתם

של יהודים וסביבתם בספרות העממית של יוצאי קרפטורוס"

שבות מחקרים בהיסטוריה ותרבות של יהודי רוסיה ומזרח אירופה, כרך 12(28),

עמ' קל"ז-ק"נ (13 עמ')

 

2006   4. אילנה רוזן

            "זיכרון השואה וסיפורהּ כקינה: סיפוריהן של ניצולות שואה מהונגריה" [אנגלית]

            Journal of Indian Folkloristics, vol. VIII, no. 1/2, עמ' 52-29 (24 עמ')

            [תרגום מורחב ומעודכן למאמרי משנת 1994]

 

2007   5. אילנה רוזן

            "אם תרצו, אין זה רק סיפור אישי – היסטוריה שבעל-פה כמעצבת עבר והווה"

            סדן – מחקרים בספרות עברית, כרך ששי, עמ' 28-13 (11 עמ')

 

‏2008   6. אילנה רוזן

            "בנייה והבנייה בסיפורי עולים וצאצאיהם בדרום הארץ"

            מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרכים כד-כה, עמ' 220-195 (26 עמ')

 

2008   7. אילנה רוזן

            "חסידות כנגד ציונות במסורת יהודי קרפטורוס בין שתי מלחמות העולם"

            [אנגלית]

            Jewish Cultural Studies, vol. 1 - Jewishness:

Expression, Identity and Representation, עמ' 238-213 (26 עמ')           

 

2008   8. אילנה רוזן

            "'חיילים או עבדים?' – סיפורם של ניצולי שרות העבודה בצבא הונגריה

            במלחמת העולם השנייה ובשואה" [אוקראינית]                                                              ,Narodna Tvorchist’ ta Etnografia [Ukr.: Folk Art and Ethnography]   

            Vol. 6, עמ' 95-111 (17 עמ')

**         עומד להופיע גם בעברית ובאנגלית ב: דפים  לחקר השואה / Dapim - Shoah Studies

 

*2009  9. אילנה רוזן

"גלותם ומולדתם של יהודים וסביבתם בספרות העממית של יוצאי קרפטורוס" [אנגלית]

            CLCWeb: Comparative Literature and Culture by Purdue University Press, vol. 11:1, pp. 1-10 (10 pp.) http://docs.lib.purdue/clcweb

            [תרגום מורחב ומעודכן של מאמרי בעברית משנת 2005-2004]

 

*2009  10. אילנה רוזן

            "סיפורי הצלה מפי ניצולי שואה יוצאי קרפטורוס / מרכז אירופה" [אנגלית]

Comparative Cultural Studies: Comparative Central European

Holocaust Studies (eds. Louise O. Vásvari and Steven Tötösy de Zepetnek),

pp. 67-78 (14 pp.)

 

*2009  11. אילנה רוזן

            "הסיפור האישי ההיסטורי כמעצב העבר וההווה" [אנגלית]

                        European Journal of Jewish Studies, vol. 3:1, 103-133 (33 pp.)

[תרגום מורחב ומעודכן של מאמרי בעברית משנת 2007]

 

*           12. "זִקנה ומוות בפתגמים ואמירות של ישראלי מבוגר מרקע אוסטרו-הונגרי"

            גרונטולוגיה, בדפוס

 

 (ה) מאמרי סיקורת וביקורת בכתבי-עת מדעיים שפיטים [במקום "דוח"ות מדעיים"]

1995      1. אילנה רוזן

"מחקר השואה בשירות האידיאולוגיה הנאצית"

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרך יז, עמ' 127-119 (9 עמ')

 

1999   2. אילנה רוזן

            "דרכו של דן בן עמוס בחקר הפולקלור"

            מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרך יט-כ, עמ' 23-13 (11 עמ')

 

2003   3. אילנה רוזן

"אדם ומקום בספר:

Worldviews and the American West – the Life of the Place Itself

eds.: Polly Stewart, Steve Siporin, C.W. Sullivan III, and Suzi Jones

(Logan, Utah: Utah State University press, 2000)”

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרך כב, עמ' 213-205 (9 עמ')

 

 

2004   4. אילנה רוזן

            "איים וסיפורים – כנס החברה הבינלאומית לחקר הסיפורת העממית, וִיסבִּי, שודיה

 2003 [דו"ח]" [אנגלית]

Journal of Indian Folkloristics, vol. VI, 1/2, עמ' 83-73 (11 עמ')

 

2008   5. אילנה רוזן

            “מייסדים, מהגרים ומספרים: לחקר קבוצות בישראל ומסורותיהן העממיות:

Haya Bar-Itzhak, Israeli Folk Narratives: Settlement, Immigration, Ethnicity (Detroit: Wayne State University Press, 2005)” [Hebrew]

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרך כד-כה, עמ' 442-437 (6 עמ')

 

*2009  6. אילנה רוזן

            "סיפור ושיח של עולים במערכת רב-תרבותית:

Larisa Fialkova and Maria N. Yelenevskaya, Ex-Soviets in Israel: from Personal Narratives to a Group Portrait (Detroit: Wayne State University           

Press, 2007, 373 pp.)”

מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כרך כו, עמ' 177-171 (7 עמ')

 

 *2009 7. אילנה רוזן

            "סיפור ושיח של עולים במערכת רב-תרבותית:

Larisa Fialkova and Maria N. Yelenevskaya, Ex-Soviets in Israel: from Personal Narratives to a Group Portrait (Detroit: Wayne State University           

Press, 2007, 373 pp.)” [אנגלית]

Fabula, vol. 50:1/2, pp. 249-251 (3 pp.)

 

(ו) מאמרים ופרסומים מקצועיים בלתי שפיטים

1994      1. אילנה רוזן

"היבטים של ריפוי בסיפור חייה של ניצולת שואה"

כ"ן - כתב נפש - רבעון לטיפול וחינוך יצירתי, גליון 4, עמ' 46-43 (4 עמ').

 

2001   2. אילנה רוזן

            "'אבל ביידיש זה מצלצל אחרת': ביטויים ידיים במסורת יהודי קרפטורוס"

            ידע-עם במה לפולקלור יהודי, כרך כ"ז, מס' 62-61, עמ' 111-91 (21 עמ').

 

2002   3. אילנה רוזן

            "לכה דודי לחדר הצֵ'ט סיפורי אהבה באינטרנט"

            שמחה סיאני (עורכת), שי"ח אוהבים (י-ם: שי"ח ירושלים, 2002), עמ' 86-77 (10 עמ').

 

2002   4. אילנה רוזן

            פולקלור והכרת האחר אדם, משפחה וקהילה

חוברת הדרכה לסיכום השתלמות מורים בבית הספר הקהילתי "גבים" בבאר-שבע, תשס"ב

בשיתוף עם "המכון ללימוד דתות ועדות בישראל", "הסוכנות היהודית" ו"הקשרים

מרכז בין-תחומי לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית" באב"ג (30 עמ')

 

2004   5. אילנה רוזן

            "נשים וזמן בסיפורי חיים של ניצולות שואה מרקע אוסטרו-הונגרי" [אנגלית]

            Cadernos de Língua e Literatura Hebraica, vol. 4, pp. 36-48 (13 עמ')

 

פרופ' אילנה רוזן

 

2004   6. אילנה רוזן

            "נשים וזמן בסיפורי חיים של ניצולות שואה מרקע אוסטרו-הונגרי" [הונגרית]

Múlt és jövő – zsidó kulturális folyóirat, 15  (2004), vol.3, pp.  51-57

            [הונגרית: עבר ועתיד – כתב-עת לתרבות יהודית] (7 עמ')          

 

*2009  7. אילנה רוזן

            "ספריו של דן בן-עמוס: מעשיות היהודים"

            ידע-עם במה לפולקלור יהודי, כרכים לד-לה , מס' 69-70, עמ' 174-167 (8 עמ')           

 

7. הרצאות והצגות-דברים במפגשים וסמינרים מוזמנים

שלא הופיעו כפרסומים בכתובים

 

(א) הרצאות מליאה מוזמנות בכנסים ובמפגשים (מבחר)

1995   "יחיד, קהילה וחוקר/ת במחקר הספרות העממית של יהודי קרפטורוס"

הכנס השני של פרויקט המחקר של יהדות קרפטורוס

אוניברסיטת תל-אביב

 

1999   "משפחה וקהילה במסורת יהודי קרפטורוס"

            הכנס הרביעי של פרויקט המחקר של יהדות קרפטורוס

            אוניברסיטת תל-אביב

 

2002   "מסקנות ותובנות בעקבות עבודתי עם ניצולי קהילות שאבדו בשואה"

הרצאת זיכרון לזכרם של השגריר משה וגב' אגי אלון, לסיכום פרויקט המחקר:

"יוצאי קרפטורוס מספרים על השואה"

המכון ליהדות זמננו על-שם אברהם הרמן

האוניברסיטה העברית בירושלים

 

(ב.1) הרצאות בכנסים בישראל  (מבחר)

1993   אילנה רוזן

"השואה ומחקר הפולקלור: יומנים, זיכרונות ומכתבים בהיסטוריה, ספרות ופולקלור"

הכנס הבין-אוניברסיטאי ה-12 לחקר הפולקלור: "הפולקלור בין תחום לבין-תחום" האוניברסיטה העברית בירושלים

 

1996   אילנה רוזן

"שיתוף תודעה ואחריות בין מספרות לחוקרת: קריאה פנומנולוגית של שלושה סיפורי חיים"

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לאנתרופולוגיה: "שמחה וסבל"

זיכרון-יעקב

 

1997   אילנה רוזן

"סיפורת אישית ותפקידה בגיבוש מודעות עדתית בקרב יוצאי מזרח-מרכז אירופה בישראל"

הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

2000   אילנה רוזן

            "הנחקר בין מוכר לזר: קריאה בספרות זיכרונות של ניצולי שואה חרדיים"

            הכנס הבין-אוניברסיטאי ה-19 לחקר הפולקלור: "דמות האחר והזהות היהודית"

            אוניברסיטת בר-אילן

 

2002   אילנה רוזן

            "בני שרה ובני הגר במשא ומתן על שיח ההגירה והנדודים בדרום הארץ"

            הכנס הלאומי האמריקני של הפרופסורים לעברית (NAPH)

            אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

2005   אילנה רוזן

            "עדויות שואה כסיפורת אישית"

            כנס: "עדויות שואה – בפי הניצולים ובאוזני השומעים", בארגון "עמך" באר-שבע

            ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

2005   אילנה רוזן

            "הומור כאסטרטגיית שיח ויחסים במסורת יהודי מזרח אירופה"

            הכנס הבין-אוניברסיטאי לחקר הספרות: "הומור בספרות עברית"

            אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

2005   אילנה רוזן

            "הדרום בסיפורי אסע"י (ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי באונ' חיפה)"

            מפגש יובל ה-50 לאסע"י: "וזרם הסיפור עם הנחלים...", אוניברסיטת חיפה

 

2007   אילנה רוזן

"סיפור העלייה לדרום הארץ כפעולת הנכחה ומחאה"

            כנס הפולקלור השלישי – "בין מספרים לסיפורים:

עיון באמנות ההיגוד המסורתית והמודרנית",      מכללת אחוה

 

‏2007   אילנה רוזן

            "קריאה ביקורתית במחקרי תרבות עכשוויים בישראל: סיפורת אישית כמקרה מבחן"

            הכנס הבין-אוניברסיטאי ה-26 לחקר הפולקלור בישראל: "פולקלור יהודי: בין מזרח             למערב", אוניברסיטת תל אביב

 

2008   אילנה רוזן

            "להיות כאן ולחיות שם: תהליכי תמורה בסיפורת תיעודית של ותיקי הדרום"

            כנס "כאב שתי המולדות", קריית שדה בוקר, אב"ג

 

*2009  אילנה רוזן

            "וראיתם את הארץ – קריאה בסיפורת אישית ותיעודית של יוצאי מצרים

על ביקוריהם בארץ ישראל המנדטורית"

הכנס הבין-אוניברסיטאי ה-28 לחקר הפולקלור בישראל: "פולקלור ואידיאולוגיה"

אוניברסיטת חיפה

 

(ב.2) הרצאות בכנסים בינלאומיים (מבחר)

2000   אילנה רוזן

            "עיצוב מודעות וזיכרון בסיפורי חיים של ניצולות שואה בישראל" [אנגלית]

            הקונגרס ה-12של החברה הבינלאומית לחקר הספרות העממית (ISFNR):

            "סמכות הזיכרון", אוניברסיטת קנייתה, ניירובי, קניה

 

2001   אילנה רוזן

            "ירידה צורך עליה נוף והשקפת עולם בסיפורי עליה מדרום הארץ" [אנגלית]

            קונגרס האיגוד האמריקני למדעי היהדות (AJS), וושינגטון DC, ארצות הברית

 

2005   אילנה רוזן

"הגירה ועקירה בראיה בין-תחומית" [אנגלית]

הקונגרס ה-14 של החברה הבין-לאומית לחקר הספרות העממית (ISFNR):

"תיאוריות של ספרות עממית ופרקטיקות עכשוויות", אונ' טַרטוּ, אסטוניה

 

2006   אילנה רוזן

            "ים ויבשה כחללי מעבר בסיפורת חסידית על ניסיונות עלייה לארץ ישראל" [אנגלית]

            הכנס הבינלאומי השישי: "היסטוריה חברתית ותרבותית של יהודים

במפרץ האדריאטי המזרחי – יהודים וים"

אוניברסיטת זאגרב (מקום הכנס: דוברובניק), קרואטיה

 

2007   אילנה רוזן

            "משפחה, קהילה ומדינה בסיפורת של בני דור ראשון ושני לעלייה/הגירה לישראל"             [אנגלית]

            כנס הביניים של החברה הבינלאומית לחקר הסיפורת העממית (ISFNR):

            "סיפורת עממית וחברה", אוניברסיטת סנטה רוסה, לה פַּמְפַּה, ארגנטינה

 

*2009  אילנה רוזן

            "קריאות מרחביות של סיפורי הגירה מאזור הדרום של ישראל" [אנגלית]

הקונגרס ה-15 של החברה הבין-לאומית לחקר הספרות העממית (ISFNR):

"סיפורים חוצי מרחב וזמן: מעברים ועיבודים"

המרכז ההלני לחקר הפולקלור, אתונה, יון

 

*2010  אילנה רוזן

            "יסודות תנ"כיים בסיפורת עממית ישראלית עכשווית" [אנגלית]

            הכנס הבינלאומי: "תנ"ך ולימודי תנ"ך בהקשרים הומניים"

            בית הספר הגבוה לפילולוגיה עברית ולמדעי היהדות, טורון, פולין

 

(ג) הרצאות בסמינרים ובסדנאות בינלאומיים בלתי פורמליים

2005   "פולקלוריסטיקה ישראלית, עבר והווה, נושאים וחוקרים" [אנגלית]

            הרצאת-אורחת בפני תלמידי המחלקה לשפות מזרחיות

            אוניברסיטת אדם מיצקייביץ', פוזנאן, פולין

 

(ד) הרצאות סמינר באוניברסיטאות ומוסדות

2004   "'אם איננו יכולים לנסוע לפלשתינה, אז נחזור לאושוויץ' –

            לכבוד ספרה של חגית לבסקי, חיים חדשים – ניצולי שואה באזור השליטה הבריטי,

            1950-1945"

            סדרת אירועי ספרים במכון ון ליר: "היסטוריה, פילוסופיה וספרות יהודית"

            מכון ון ליר, ירושלים

 

 

מענקי מחקר

9-2006 גוף מעניק: מרכז "הקשרים" באב"ג, מטעם קרן קיסריה

            לחקר "הישראלים החדשים" בספרות העברית

            מקבלים: דר' אילנה רוזן (חוקרת ראשית), דר' בתיה שמעוני (אב"ג),

דנה בן-זקן (תלמידת דוק', אב"ג), הדס שבת-נדיר (תלמידת דוק', אב"ג)

נושא: "מבטים מצטלבים" – מחקר משותף על קבוצות ונרטיבים בעקבות

"העלייה הגדולה"          לישראל בראשיתה בראי הספרות והתרבות בישראל

תקופת מענק: 2009-2006 סכום מענק: 1,250$

 

תקציר המחקר: מחקר ספרותי-תרבותי משולב של מבחר יצירות ספרות הקשורות ל"עלייה הגדולה". אחדות מן המשתתפות בקבוצה עוסקות בדור ראשון לעלייה/הגירה, אחדות

בצאצאיהם. חלקנו יותר מבוססות במחקר יוצאי אירופה, חלקנו בזה של יוצאי ארצות האיסלאם, או מזרחים, וחלק מתמקדות באזור יעד ולא במוצא. מטרת דיונינו המשותפים והמאמר שיסכם אותם היא ליצור מפגשים בין נקודות מבט שונות ולעתים מתנגשות על התקופה ותהליכיה וייצוגם בספרות ובמחקרה. נוסף על כך, אנו שואפות להציג/לשקף ביצירתנו המשותפת את דיונינו ומחלוקותינו תוך כדי יצירתה.

 

פרויקט זה קשור לפרוייקט המחקר המתמשך שלי, המפורט ב:

 

פעילות אקדמית בהווה

מחקרים בתהליך

2002   נושא: "סיפורו של הדרום תרבות עממית בדרום הארץ"

            משתתפים נוספים: אין

סיום משוער: ספר ראשון בין השנים 2012-2010

פרוייקט מחקר זה ממומן על-ידי מענק של 20,000$ מטעם "הקשרים", אב"ג

(כמפורט בסעיף "פרסים ומענקים" לעיל)

 

חומרים העומדים להתפרסם

בהכנה

1. ספר על תרבות עממית בדרום של ישראל

 

מידע נוסף

(א) השתתפות בסדנאות בינלאומיות

1993   "מסורת וחידוש בתהליך הפולקלור"

 קורס הקיץ הבינלאומי של עמיתי הפולקלור (FF), טוּרקוּ, פינלנד

 

(ב) תרומה לקידום קשרים בינלאומיים של אב"ג

2005   תיאום של שיתוף פעולה אקדמי בין אב"ג ואוניברסיטת אדם מיצקייביץ' (UAM)

            בפוזנאן, פולין

2008   ארגון כנס בינלאומי משותף ל-UAM ואב"ג: "היסטוריה ומורשות משותפות

ליהודים ולפולנים" באב"ג

 


פרופ' אילנה רוזן                                   דיוקן מחקרי

 

פעילותי האקדמית מתחלקת בין שני הנושאים המרכזיים הבאים:

1. הזיכרון והסיפור על השואה והתקופה שבין שתי מלחמות העולם במסורת של קהילות מרכז- ומזרח-אירופיות (בעיקר מרקע אוסטרו-הונגרי)

2. תרבות עממית של עולים ומהגרים לאזור הדרום של ישראל, מאז הקמת המדינה

 

בנוסף, או במונחים מתודולוגיים המתקשרים לשני הנושאים הללו, אני מתמקדת בסוגה (ז'אנר) של הסיפורת האישית (personal narrative), תיאוריה ומתודולוגיה פולקלוריסטיות, הסיפור כביצוע או הופעה (performance), לימודי מגדר ומסורות חסידיות.

 

1. חקר זיכרון השואה כסיפורת (בניגוד לתפיסתו כמפעל תיעוד תומך מחקר היסטורי) נחשב לחידוש מאתגר בראשית שנות התשעים של המאה העשרים, כאשר התחלתי בכתיבת עבודת דוקטור שהיתה ניתוח פולקלוריסטי של סיפורי חיים של ניצולי שואה מהונגריה. התפתחויות בכוון דומה התחילו באותה עת בחו"ל, אך בישראל, למעט מחקרים פסיכולוגיים, עבודתי היוותה כוון ויצירה חלוציים.

            כוון עבודה זה הוליד את כל ספריי עד כה: מעשה שהיה... (על מסורות עממיות של יהודי קרפטורוס בין שתי מלחמות העולם); אחות לצרה (על סיפורי חיים של ניצולות שואה מהונגריה); באושוויץ תקענו בשופר (קריאה אישית-קהילתית משולבת של סיפורת השואה של יהודי קרפטורוס והמשך היסטורי ותודעתי ל-מעשה שהיה...); והאנתולוגיה המדעית של סיפורי ניצולות שטרם הוצגו בספרים הללו (Hungarian Jewish Women Survivors Remember the Holocaust).

            נוסף לעבודות רחבות היקף, פיתחתי בסדר גודל מצומצם יותר את הנושאים הבאים:

            ביחס לשואה, קידמתי את מחקר הז'אנר של סיפור השואה, את מבניו ותכונותיו השיטתיים ואת קשריו לז'אנר הקינה (במאמרי: "זיכרון השואה כקינה"); תפיסות זמן וקריסתן בסיפורת השואה ("נשים וזמן"); ואת העיגון של נרטיב השואה במסורות ובקונבנציות ספרותיות קיימות ("עדויות ספרותיות"

ו-"קריאה ספרותית-תרבותית בדמות האומנת").

            ביחס לתקופה שבין שתי מלחמת העולם וביטויה ביצירה העממית של יהודי מרכז- ומזרח-אירופה, עסקתי במתח שבין השתייכות להדרה בקהילות יהודיות בגולה ("גלותם ומולדתם", "אגדות קדושים ומאגיה סימפתטית" ו-"חסידות כנגד ציונות").

            בראייה רחבה של הנושאים והשיקולים הללו, ניסחתי תפיסה כוללנית של תרומת חקר הסיפורת האישית להבנה של תהליכים היסטוריים ותרבותיים, כפי שהם נתפסים בעיני יחידים וקהילות ("היסטוריה שבעל-פה כמעצבת עבר והווה" ו-"חסידות כנגד ציונות").

 

2. לאחר שהקדשתי מעל עשור לחקר מסורות יהודיות בגולה, ראיתי לנכון וזכיתי לעידוד רעיוני ותמיכה כספית ממרכז "הקשרים" להיפתח למחקר של תרבות עממית ישראלית עם דגש על דרום הארץ. הדרום הוא מקום מושבה של אב"ג ואזור פריפריה הראוי לתשומת לב מחקרית ותרבותית. בהיותו ריק כמעט לחלוטין מאוכלוסייה יהודית ערב הקמת המדינה, הדרום הפך במהרה למקום היעד של גלי עלייה/הגירה גדולים ומגוונים, הממשיכים להגיע לכאן עד היום. ככזה, הדרום נעשה מקום ונושא הן לסיפורי התיישבות ואגדות ייסוד הרואיות הן לשיח מחאה.

            אחדים מן העניינים הללו מוצגים בחומרי המחקר החדשים יחסית שלי, כמו "רחוק מן העין, רחוק מן הלב", "בנייה והבנייה" ו"עיון ב[2] סיפורים".

             במחקרי החדש שבהכנה, אני מתכוונת להמשיך ולחקור את הנושאים הללו ונושאים  המתקשרים אליהם. מטרתי בספר זה היא לחשוף חומרי סיפורת ותיעוד בלתי מוכרים המספרים את סיפורו של הדרום על מגוון אוכלוסיותיו. חומרים אלה מהווים תוספת משמעותית לחומרים הספרותיים המעטים הקיימים על הדרום. זאת ועוד, בכוונתי לנתח את הסיפורת הזו לפי הדגם הספרותי-תרבותי שהצגתי ופיתחתי בכמה וכמה מעבודותיי הקודמות ובעיקר ב-"קריאה ספרותית-תרבותית". לדעתי, ניתוח משולב זה נותן ביטוי מיטבי ומרבי לנרטיב (במובן הצר והרחב גם יחד) ולמצע התרבותי-אידיאולוגי שבו

הוא נוצר, נמסר, מפורש ולבסוף מוערך או מוּדר. כוון אנליטי זה גם יוצר ומקדם הבנה עשירה של האנשים, התולדות והעולמות הקשורים לנרטיב הנדון.

 

מבחינת תקצוב, הרבה מעבודותיי בתחום השואה והקהילות שאבדו בה נתמכו וזכו לעידוד האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב, אב"ג, "יד ושם" וקרן הזיכרון לתרבות יהודית בניו יורק. במחקר התרבות העממית בדרום ישראל נהניתי מתמיכת מרכז "הקשרים" וקרנותיו.

 

חוקרים אינם מודעים לחלוטין (ודאי שלא מלכתחילה) להסתעפויות ולהשלכות של מחקריהם, אלא הם מפתחים מודעות זו כחלק מהתפתחותם. אף אני, עם התקדמותי מ-חקר שואה לחקר תקומה ומ-חקר תרבות עממית של יהודים אירופים לזו של ישראלים, נעשיתי מודעת למשמעות הרחבה יותר של עבודתי, שהיא מחקר קבוצות יהודיות וישראליות במשך רוב המאה העשרים בראי יצירתן העממית. אני סבורה כי השקעת אנרגיה מחקרית בקבוצות (ולעתים ביחידים) וסיפוריהן במסגרת הקשרים רחבים יותר יכולה להעשיר את תובנותינו לגבי יהודים, ישראלים (או יהודיוּת וישראליוּת), הגירה, לאומיות, זהות, יחסים תוך- ובין-קבוצתיים, אירועים ותהליכים היסטוריים, מסורת וחידוש ועוד נושאים מרתקים המזמינים המשך למידה.

 

*עדכונים, מ-2009 ואילך

בהמשך לקידומי לדרגת פרופסור-חבר, המשכתי להתפתח בכיוונים שפירטתי לעיל והוספתי עליהם או התמקדתי בדברים הבאים:

1. איזון בפרסומים בין ספרים למאמרים ובין עברית לאנגלית (או שפות זרות אחרות). כחוקרת ישראלית שאפתי ליצור חומרי לימוד לסטודנטים מקומיים ומודעות לנושאי מחקריי בקרב קהל קוראים ישראלי משכיל בד בבד עם פיתוח שמי הבינ"ל.

2. עבודתי זכתה להכרה בזכות תרומתה למחקר התרבות המרכז-אירופית והיא מופיעה ככזו ברשימות ביבליוגרפיות ובמאגרי מידע של ה-Modern Language Association (MLA).

3. בעבודתי המאוחרת יותר אני שמה דגש על ההשתמעויות המוסריות והתרבותיות של מחקריי עבור נושאיהם וכן עבור קהל הקוראים (בייחוד הישראלי-יהודי). דוגמאות לכך מהווים מאמריי: "חיילים או עבדים" (בעברית, אנגלית ואוקראינית) ו"זִקנה ומות בפתגמים של ישראלי מבוגר מרקע אוסטרו-הונגרי", שיפורסם בכה"ע הרפואי גרונטולוגיה.

4. מחקרי האחרון על הסיפורת והפתגמים של חמי המנוח, נפש שאול, מציג צירוף מורכב וחדשני של נושאים ומתודולוגיות, כגון: שני כווני המחקר הנפרדים שלי עד כה (תרבות מרכז ומזרח אירופית לעומת  עלייה והתאקלמות בארץ), יחסים בין ז'אנרים פולקלוריסטיים שונים, יצירה ומחקר רב-לשוניים, פולקלור ופולקלוריסטיקה במשפחה ובקהילה ושיח משולב מחקרי-אישי.

 


 
   
חפש
Powered by Microsoft Sharepoint
אודות המחלקה
חטיבה לספרויות יהודיות
החטיבה לפולקלור
כתיבה ספרותית
סגל
מורי המסלול לכתיבה
שנתון המחלקה
קורסים
המגמה למו"לות
תלמידי מחקר
מכון הקשרים
מפרסומי המחלקה
מכאן " - מערכת צעירה"
יצירות מופת בספרות העולם
מלגות
ציונים ומחברות בחינה
יצירת קשר
טפסים
נוהל בחינות תואר שני
קישורים שימושיים
English
redirect
 |   |   |   |   |