Ben Gurion University - Home Page Behavioral Sciences Department - Home Page המחלקה למדעי ההתנהגות - דף הבית אוניברסיטת בן גוריון - דף הבית
   
| |
 
אודות הפרויקט

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פתחה תוכנית דו-מחלקתית לתואר ראשון, בפסיכולוגיה ולימודים רב-תחומיים, במכללה החרדית ירושלים, לאחר קבלת אישור המועצה להשכלה גבוה.

התכנית המדוברת קיימת באוניברסיטת בן-גוריון ומעניקה לבוגריה תואר ראשון בפסיכולוגיה ובלימודים רב-תחומיים, ומאפשרת לבוגריה להגיש מועמדות לתכניות לתואר שני בפסיכולוגיה. ההרכב הספציפי שיוצע בתכנית מכיל חטיבה מורחבת בת 28 נק"ז ברווחה חברתית הקיימת בפקולטה למדעי הרוח והחברה, תחום ידע המשלים באופן מיטבי את לימודי הפסיכולוגיה. נוכח החפיפה החלקית בין תכניהם של תכניות שתי המחלקות, מהווה תכנית זו תכנית אינטגרטיבית ייחודית, כשבזכות השעות הנחסכות עקב החפיפה ניתן להעשיר את לומדיה במגוון קורסים נוספים.

מדובר בתכנית קיימת של אב"ג, הרצה במכללה החרדית. הסטודנטים יקבלו תואר מטעם אוניברסיטת בן-גוריון, כשהמכללה משמשת אכסניה בלבד. הסטודנטיות הן סטודנטיות של אוניברסיטת בן גוריון לכל דבר ועניין. צוות ההוראה מושתת על הצוות הקיים בבאר-שבע, ומינוי המורים בתכנית נעשה על ידי מתאם אקדמי מטעם האוניברסיטה. התואר יוענק על ידי אוניברסיטת בן-גוריון.

כמו כן, חשוב לאפשר למסיימי התיכון של המגזר החרדי להיפתח לחברה הרחבה יותר, כשהשכלה אקדמית תתרום רבות למטרה לאומית זאת. קשה להפריז בחשיבותה של השכלה כזאת, אשר פירותיה יהיו ניכרים היטב הרבה מעבר למי שישתתף בתכנית בפועל. בשלב ראשון נפתחה התכנית לנשים בלבד, אך בכוונתנו לפתוח בהמשך את התכנית גם לגברים אם הדבר יתאפשר.

מבחינה אקדמית יחולו על הלומדים בתכנית הנהלים החלים על סטודנטים באב"ג, בכל הקשור לעמידה בתנאי המעבר בקורסים, התנאים למועדים מיוחדים, דרישות לגבי הרמה באנגלית וכיוצא באלה.

התחלת פרסום: 23/08/2010
 
   
חפש
Powered by Microsoft Sharepoint
אודות המחלקה
שעות קבלה ומענה טלפוני
סגל
לוח מודעות
אירועים
חדשות
מידע למועמדים
טפסים
שנתון
מחקרים/ניסויים
חטיבות
מחקרים מודרכים
תוצאות חיפוש
וועדת הוראה
סילבוסים
כתובתנו
פרויקטים מיוחדים
המכללה החרדית בירושלים
אודות
הודעות
תוכניות לימודים
וועדת הוראה
טפסים
סגל
קישורים
מילגות ופרסים
רשימת קורסים
מבחנים ובחנים
המחלקה לפסיכולוגיה
לזכרם
מסלול פסיכולוגיה-ביולוגיה
מערכת שעות מחלקתית
 |   |   |   |   |